Kontakt

PRODRIVERS Sp. z o.o.

40-772 Katowice,
ul. Panewnicka 212 l.7

ADRES KORESPONDENCYJNY
I BIURO:

41-500 Chorzów,
ul. Chrobrego 13

office@prodrivers.company

+48 796 692 159
+48 608 360 250
+ 48 792 266 607
+ 48 792 266 406

KRS: 0000647163
REGON: 36587471000000
NIP: 634 287 81 92

Kapitał zakładowy 10 000PLN, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS

Formularz kontaktowy